Keresés
Close this search box.

Adatvédelmi politika

A weboldalunk látogatójaként Ön által megadott személyes adatokat az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 sz., a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről szóló rendelet (a továbbiakban „Rendelet”) értelmében és a személyes adatok kezelésére vonatkozó helyi jogszabályoknak (a továbbiakban "Törvény") megfelelően kezeljük.

A személyes adat fogalma

A személyes adatoknak nevezünk olyan természetes személyre vonatkozó információkat, mint a vezeték- és keresztnév, telefonszám, e-mail cím, lakcím ill. IP-cím.

Személyes adatok kezelője

Az Ön által a weboldalunkon keresztül hozzánk továbbított személyes adatok kezelője az Auware Engineering Kft., székhely: H-2142 Nagytarcsa, Felső Ipari körút 2/F "B" épület. Személyes adatait az itt leírt feltételeknek megfelelően kezeljük.

A kezelt személyes adatok köre

A weboldalunk Ön által történő használatával kapcsolatban a következő személyes adatokat kezelhetjük:

  • az Ön által a kapcsolatfelvételi űrlapok valamelyikén megadott személyes adatok (pl. vezeték- és keresztnév, telefonszám, e-mail cím),
  • a weboldalunk eléréséhez használt berendezés IP-címe,
  • sütik és más automatikus azonosítók segítségével gyűjtött adatok (pl. általános műszaki információk az Ön által használt böngészőről, operációs rendszerről, képernyőfelbontásról, geolokációs adatok stb.).

A személyes adatok kezelésének célja

Az Ön és cégünk közötti kapcsolat függvényében személyes adatait a kapcsolatnak megfelelő adatkezelési célból dolgozzuk fel:

  • Amennyiben Ön weboldalunk látogatója, személyes adatait ún. jogos érdekek alapján (interneten keresztül történő adatátvitel, az Ön által kifejezetten kért információs szolgáltatás biztosítása) vagy az Ön hozzájárulása alapján (forgalom elemzése) kezeljük.
  • Amennyiben Ön ügyfelünk vagy üzleti partnerünk, személyes adatait szerződés teljesítése vagy szerződéskötést megelőző intézkedések elfogadása alapján, jogi kötelezettség teljesítése ill. jogos érdekek vagy hozzájárulás alapján kezeljük.

Személyes adatok forrásai

Az általunk kezelt adatokat közvetlenül Öntől szerezzük weboldalunkra történő látogatása és az online kapcsolatfelvételi űrlapjaink kitöltése során. Ön önszántából adja meg nekünk személyes adatait.

Ki fér hozzá a személyes adatokhoz

Személyes adatainak védelme fontos számunkra, és csak azok a partnereink férhetnek hozzá, akikkel adatfeldolgozási megállapodást kötöttünk. Főként olyan szolgáltatókról van szó, akiket ügyfeleinknek és üzleti partnereinknek nyújtandó szolgáltatások biztosítására használunk. Bizonyos feltételek mellett az alkalmazandó jog megköveteli, hogy az Ön személyes adatainak egy részét továbbítsuk közigazgatási szerveknek, mint például a rendőrség vagy bűnüldöző hatóságok, melyek az Ön személyes adatait önálló adatkezelőként kezelik.

A személyes adatok kezelésének időtartama

Az Ön által megadott személyes adatokat a feldolgozás céljához feltétlenül szükséges ideig kezeljük. Amennyiben Ön hozzájárulását adja személyes adatainak feldolgozásához, akkor azokat addig kezelhetjük, amíg Ön hozzájárulását vissza nem vonja.

Személyes adatok védelme

A személyes adatok feldolgozását szabványos módszerekkel és technológiákkal védjük, hogy harmadik felek jogosulatlanul ne férhessenek azokhoz. Gondoskodunk biztonsági rendszereink rendszeres frissítéséről. Ugyanakkor weboldalunk felhasználójaként szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy online környezetben minden erőfeszítés ellenére sem lehet 100%-os biztonságot garantálni az információk, így az Ön személyes adatainak továbbítása során.

Az Ön adatvédelmi jogai

Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban Önt az alábbi jogok illetik meg, amelyeket hozzánk, mint az Ön személyes adatainak kezelőjéhez benyújtott kérvény formájában érvényesíthet, amely alapján, ha kérését jogosnak ítéljük, indokolatlan késedelem nélkül - legkésőbb 4 naptári héten belül - megtesszük a szükséges intézkedéseket. Annak érdekében, hogy megakadályozzuk, hogy illetéktelen személyek az Ön személyes adataival visszaéljenek, kérelmének elbírálásához a megfelelő formában kérhetjük személyazonosságának igazolását. Önnek joga van a tájékoztatáshoz, személyes adataihoz való hozzáféréshez, azok helyesbítéshez vagy törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz, hozzájárulásának visszavonásához, a tiltakozáshoz, jogorvoslat kéréséhez és az illetékes hatóságnál történő panasztételhez. Jogairól részletes tájékoztatást a vonatkozó jogszabályok tartalmaznak.